Privacy

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en gaan daarom zorgvuldig met de door jou verstrekte gegevens om. Hieronder lees je welke gegevens wij verzamelen, bewaren en waarom.

Het Ploegfestival wordt georganiseerd door Theater de Kattendans - Eerselsedijk 4 - 5571 CM Bergeijk - +31 (0)497 571318 - info@kattendans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Ploegfestival / Theater de Kattendans verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens (bijv. voor boekingen), foto's of video's.

OPNAMES: op het Ploegfestivalterrein kunnen er (door derden) foto- en video-opnames worden gemaakt, zoals je zelf misschien ook wel opnames maakt met een losse camera of smartphone. Hier hebben wij uiteraard geen invloed op. Er worden vaak ook belangeloos sfeerfoto's en sfeervideo's gemaakt door (amateur)fotografen. Het kan zijn dat je er mogelijk herkenbaar opstaat. Bij betreding van het festivalterrein doe je automatisch afstand van je portretrecht. Mochten wij opnames gebruiken, dan doen we dat uit het oogpunt van de vrijheid van meningsuiting en we gebruiken ze louter voor journalistieke doeleinden. Moeite met een foto? Stuur even een mailtje, dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen.

Eventuele door jou verstrekte (persoonlijke) gegevens worden enkel en alleen door ons gehanteerd om jou van een antwoord of aanbieding te voorzien en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden van derden. Het Ploegfestival / Theater de Kattendans verstrekt de gegevens enkel aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies (middels Google Analytics waarvan de ip-gegevens zijn geanonimiseerd zodat er alleen algemene gegevens overblijven) die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Door Google/derden kunnen (tracking) cookies worden geplaatst indien je ervoor kiest om YouTube-video's af te spelen of m.b.t. Google Maps. Hier hebben wij helaas geen zeggenschap over en wij verwijzen dan ook naar de privacyvoorwaarden van de betreffende websites / diensten. Meer over Google-cookies vind je hier. Je kunt afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen, inclusief cookies.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Vaak kort of niet langer dan drie jaar. We zijn vanwege de Belastingdienst echter verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. De bescherming van jouw gegevens nemen wij serieus en wij treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, rechten

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens sturen naar ons e-mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op. Je hebt ook het recht om deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Alle tekst- en beeldmateriaal op deze website dient louter een informatief of journalistiek doel en er kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Het Ploegfestival / Theater de Kattendans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of hyperlinks naar websites van derden en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Het Ploegfestival / Theater de Kattendans garandeert niet dat e-mails tijdig worden ontvangen dan wel worden verwerkt / beantwoord en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen van niet-tijdige ontvangst, beantwoording of verwerking van toegezonden e-mails.

Onze privacyverklaring en disclaimer kan te allen tijde worden gewijzigd (huidige versie 18/05/18).