organisatie

De Kattendans

Het jaarlijkse festival wordt vanaf de beginperiode georganiseerd door (medewerkers van) Theater de Kattendans aangevuld met derden. De eerste editie vond plaats op zondag 15 juni 2008.

De leiding van het tweedaags festival en de programmering is in handen van Dries Floris. De programmeurs van de tributes (het themagedeelte) zijn Harry van Lierop, Maarten Dierks en Raymond Goossens.


Doelstelling

Het Ploegfestival is een gratis toegankelijk festival, gehouden in Ploegpark Mien Ruys te Bergeijk, waarbij meteen aangetekend moet worden dat het vanwege de programmering zeker ook een festival is voor iedereen die niet uit Bergeijk komt.

Publiek en deelnemers

Behalve dat het Ploegfestival op een van de mooiste locaties van Brabant plaatsvindt, t.w. bij Rijksmonument de Ploeg - voormalige thuishaven van Weverij de Ploeg* en tegenwoordig van Bruns - en in het voorliggende Park** (ontworpen door respectievelijk *Gerrit Rietveld en **Mien Ruys), heeft het festival ook een unieke formule die nationale en internationale grootheden samenbrengt met locale talenten en locale cultuur. Kwaliteit, diversiteit en betrokkenheid gaan zodanig hand in hand dat de publieke opkomst ieder jaar weer groot(s) en van harte is. Het Ploegfestival is een festival van het publiek en de deelnemers, voor alle leeftijden.

Dat deze saamhorigheid een grondslag vindt in het gedachtegoed van de rode coƶperatie De Ploeg is een mooie gedachte. Even plezierig verwijzen wij naar het Bourgondische en vergevingsgezinde gedachtegoed van deze overwegend Rooms Katholieke gemeente. Het is het samengaan van deze krachten waarin dit festival zijn drijfveer en moraal vindt.

Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van de trainer van D4 die het hele weekend al riep tegen zijn mannen: 'Het is wij, wij, wij!. Want samen staan we sterk en alleen is maar alleen'. Je zult begrijpen dat na zoveel inspirerende teksten D4 uiteindelijk kampioen werd.

Met festivalgroet,
de organisatoren

Tot ziens!